Posts

Asianajaja tarjoaa oikeudellista neuvontaa

Asianajaja on koulutettu oikeustieteen ammattilainen joka tarjoaa oikeudellista neuvontaa ja edustaa asiakkaitaan. Lakimiehillä on oikeustieteen tutkinto korkeakoulusta ja heidän on sen lisäksi suoritettava asianajajan tutkinto sekä omata riittävästi kokemusta voidakseen toimia asianajajana. He voivat erikoistua tietylle oikeuden alueelle, kuten yhtiöoikeuteen, rikosoikeuteen, immateriaalioikeuteen tai perheoikeuteen. Lakimiehet voivat työskennellä useissa eri ympäristöissä, mukaan lukien asianajotoimistot, valtion virastot, yritykset tai organisaatiot. Tällä kertaa aiheena blogissa on asianajaja. Tervetuloa lukemaan lisää tästä kiehtovasta aiheesta ja monen unelma ammatista. lue lisää 

Rikosprosessi ja sen eteneminen

Tämän kertaisen blogin aiheena on rikosprosessi ja käymme läpi kaikki sen vaiheet. Esitutkintavaihe on yksi rikosprosessin tärkeimmistä vaiheista. Asianajaja rikosasioihin kannattaa palkata jo esitutkinta vaiheessa. Tämä on erityisen tärkeää, sillä syyttäjällä on syytteen nostamisen yhteydessä käytettävissään argumentteja syytetyn puolesta. Valitettavan usein epäillyllä ei ole tarpeeksi tietämystä siitä, mitkä seikat voivat olla merkityksellisiä tapauksen kannalta. Sen vuoksi on suositeltavaa kääntyä välittömästi asianajajan puoleen. Rikosprosessi kokonaisuudessaan Jos syyttäjä nostaa syytteen, hän laatii haastehakemuksen, jonka jälkeen asia etenee käräjäoikeuteen. lue lisää