Rikosprosessi ja sen eteneminen

Tämän kertaisen blogin aiheena on rikosprosessi ja käymme läpi kaikki sen vaiheet. Esitutkintavaihe on yksi rikosprosessin tärkeimmistä vaiheista. Asianajaja rikosasioihin kannattaa palkata jo esitutkinta vaiheessa. Tämä on erityisen tärkeää, sillä syyttäjällä on syytteen nostamisen yhteydessä käytettävissään argumentteja syytetyn puolesta. Valitettavan usein epäillyllä ei ole tarpeeksi tietämystä siitä, mitkä seikat voivat olla merkityksellisiä tapauksen kannalta. Sen vuoksi on suositeltavaa kääntyä välittömästi asianajajan puoleen. Rikosprosessi kokonaisuudessaan

Jos syyttäjä nostaa syytteen, hän laatii haastehakemuksen, jonka jälkeen asia etenee käräjäoikeuteen. Yleinensyyttäjä voi myös viedä asian sovitteluun, määrätä sakon tai tehdä päätöksen syyttämättäjättämisestä. Yleisimmät syyt syyttämättäjättämispäätökseen ovat todisteiden puute, rikoksen merkityksettömyys tai se, että asia on ratkaistu. Jos olet joutunut rikoksen uhriksi, olet oikeutettu saamaan tukityöntekijän. Heidän tehtävänään on tarjota ajantasaista tukea ja neuvontaa, sekä auttaa löytämään oikeudellisen edustajan. Asianajaja rikosasioihin voi toimia syytetyn tai asianomistajan asianajajana

Jos rikos on tapahtunut, on hyvä, että uhrin apuna rikosprosessissa on ammattilainen. Näin kärsimykset korvataan asianmukaisesti. Vahingot voivat olla taloudellisia, psyykkisiä tai fyysisiä. Hyvä asianajaja käsittelee rikosasiat tarkasti ja asiantuntevasti kuunnellen asiakastaan, olipa kyseessä syytetyn puolustus tai asianomistajan oikeuksista huolehtiminen.

Tuomiossa käräjäoikeus päättää, onko syytetty syyllistynyt rikokseen, ja määrittelee rangaistuksen sekä maksettavat korvaukset. Tuomioistuin voi myös hylätä syytteen, esimerkiksi jos todisteet eivät riitä tuomitsemiseen. Käräjäoikeuden päätöksestä voidaan valittaa hovioikeuteen. Asianajaja rikosasioihin ja talousrikollisuus

Talousrikostutkinta ja sitä seuraava oikeudenkäynti ovat epäillylle vaikea ja usein pitkällinen prosessi. Hyvä rikosasianajaja varmistaa, että epäillyn oikeuksia suojellaan prosessin kaikissa vaiheissa.  Talousrikollisuus kattaa hyvin monenlaisia rikoksia ja epäillyt rikokset tehdään usein pitkän ajan kuluessa. Talousrikokset ovat pääasiassa veropetoksia, velallisen kavalluksia, törkeitä velallisen ja törkeitä kirjanpitorikoksia.  Nämä epäilyt syntyvät yleensä konkurssimenettelyjen tai verotarkastusten yhteydessä. Tutkintapyynnön tekee usein konkurssipesänhoitaja tai veroviranomaiset. Tutkintapyyntöä edeltää konkurssipesän selvitys tai verotarkastus. Molemmat perustuvat yrityksen kirjanpitoon ja tositteisiin.  Erityisesti verotarkastuksen yhteydessä on suositeltavaa kääntyä asianajajan puoleen jo varhaisessa vaiheessa, sillä se auttaa veroviranomaisia selvittämään erilaisia kysymyksiä verotarkastuksen aikana. Parhaassa tapauksessa asia jää verotarkastusvaiheeseen. Asianajotoimisto Tapio Mäkelä Oy tarjoaa kattavat asianajopalvelut.


jaa